ตารางห้องปฏิบัติการทางภาษาประจำปึการศึกษา  2551
ภาคเรียนที่  1/2551
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  01  (อาคาร  72  ปี  ดร.มาลินี  ภุคยาภรณ์)

    DATE  / TIME
08.30 - 11.50
 
12.40-16.00
MONDAY
     
TUESDAY
FREE  LAB
 
EASY  ENGLISH
WEDNESDAY
FREE  LAB
 
FREE  LAB
THURSDAY
FREE  LAB
 
FREE  LAB
FRIDAY
ENG200    ENGLISH PHONOLOGY
      AJ.SUTTIRUK
 
FREE  LAB
SATURDAY
FREE  LAB
 
FREE  LAB
SUNDAY
     


ҧͧԺѵԡ÷ҧһШӻ֡֡Ҡ 2551
Ҥ¹ 1/2551
ͧԺѵԡ÷ҧҠ 02 (Ҥà 72 ՠ .Թՠ ؤó)

DATE/ TIME
08.30 - 11.50
 
12.40-16.00
MONDAY
TUESDAY
FREE LAB
 
EASY ENGLISH
WEDNESDAY
FREE LAB
 
FREE LAB
THURSDAY
ENG112 SOCIAL ENGLISH AJ.KUSUMA (TAN)
 
FREE LAB
FRIDAY
ENG200 ENGLISH PHONOLOGY
AJ.KUSUMA(TAN)
 
FREE LAB
SATURDAY
ENG121
AJ.KUSUMA(TAN)
 
FREE LAB
SUNDAY